Booking

Vi reserverer huset indtil 3 hverdage efter booking. Ved booking skal indbetales depositum DKK 750,- / euro 100,- og resten skal være indbetalt senest 4 uger før ankomstdagen.   

Beløb skal overføres til vores konto i Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5359  konto nr. 0395122, med angivelse jeres telefon nr.

Ved overførsel fra udlandet: SWIFT/BIC:  ALBADKKK     IBAN nr. DK4253590000395122

Forespørgsel om reservation på telefon +45 54 85 45 43 eller +27123237 eller             + 60684543 eller via mail: mrt48000@gmail.com 

Henvendelse til Michael & Lise Rafn , tlf. 54854543 eller 27123237 eller 60684543 eller mail mrt48000@gmail.com